Biametbis
  Katalog » Regulamin monitoringu obiektu Moje konto     
Kategorie
Informacje
Kontakt
FAX
+48 85 7421 603
Tel
+48 85 7421 601
GSM
Barbara - 696045876
GSM
Tomasz - 602444561
Godziny działania sklepu
pon -pt: 7-15
Regulamin monitoringu obiektu

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO

obiektu położonego w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 155

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego budynku położonego w Białysmstoku przy ul Ciołkowskiego 155, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.

§ 2

1. Stosowanie monitoringu jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych, w szczególności monitoring stosowany jest w celu:

a) Zapewnienia oraz zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników obiektu oraz osób przebywających na terenie obiektu, jak i wokół niego.

b) Ochrony mienia administratora oraz ochrony informacji, których ujawnienie mogłoby narazić administratora na szkodę

c) Ograniczenie zachowań zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektu, zachowań nagannych i wybryków chuligańskich.

d) Ograniczanie dostępu do obiektu i jej terenu dla osób nieuprawnionych i niepożądanych.

e) wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,

f) ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.),

g) sprawowanie nadzoru oraz kontroli przez właściciela obiektu.

§ 3

1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

2. Rejestracji i zapisowi na nośniku fizycznym podlega jedynie wizja z kamer systemu monitoringu.

3. Dźwięk nie jest rejestrowany.

 

§ 4

1. Przez miejsce objęte monitoringiem wizyjnym, określone w § 1 należy rozumieć:

  • wejście główne ,

  • hol oraz korytarze w budynku,

  • wejście służbowe /tylne/,

  • klatka schodowa,

  • teren bezpośrednio przylegający do budynku oraz parking wewnętrzny,

  • garaże

  • pomieszczenia użyktowane przez firmę Biamet Bis

 

2. System monitoringu wizyjnego składa się z:

  • 8 kamer rejestrujących obraz w kolorze i rozdzielczości umożliwiającej identyfikacje osób, w tym z 8 kamer wewnętrznych oraz 8 kamer zewnętrznych

  • urządzeń i oprogramowania rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym oraz pozwalającego na jego odczyt /rejestrator/.

  • monitora do podglądu obrazu z kamer i zarejestrowanych nagrań

3. System monitoringu nie obejmuje pomieszczeń, które nie są przeznaczone do wykonywania pracy, takich jak np. toaleta, szatnia lub pomieszczenie socjalne.

4. Użytkownicy obiektu zostali poinformowani o funkcjonowaniu systemu monitoringu wizyjnego poprzez oznakowanie stosownymi tabliczkami informacyjnymi.

 

§ 5

1. Rejestrator monitorujący budynek obiektu i teren wokół znajduje się w pomieszczeniu, do którego dostęp mają tylko osoby upoważnione tj. administrator. Rejestrator umieszczony jest w zamykanym na klucz pomieszczeniu, wyposażonym w system alarmowy .

2. Dostęp do pomieszczenia, o którym mowa w ust.1 mają tylko osoby upoważnione przez Administratora.

3. Stanowisko komputerowe z monitorem , na którym jest wyświetlany obraz z kamer znajduje się w pomieszczeniu specjalnie do tego celu przeznaczonym, zamykanym na klucz wyposażonym w system kontroli dostępu.

4. Stanowisko komputerowe, o którym mowa w ust.3 dodatkowo chronione jest loginem oraz hasłem dostępu.

5. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny mają świadomość odpowiedzialności za ochronę danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienie wydane przez Administratora.

6. Zapis obrazu może być udostępniony:

a) pracownikom Administratora w ramach czynności wykonywanych w trakcie prowadzenia postępowanie wewnętrznego mającego na celu wyjaśnienie okoliczności:

zdarzeń związanych z zachowaniem nagannym, wybrykami chuligańskimi oraz innymi zachowaniami niepożądanymi zagrażającymi zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektu,

sytuacji konfliktowych lub związanych z ustalaniem sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w budynku,

b) właściwym organom (Policji, Prokuraturze, Sądom) w zakresie realizowania przez nie ustawowych zadań.

7. Dane udostępnia się podmiotom określonym w ust. 6 pkt.b wraz z protokołem przekazania danych z systemu monitoringu na nośniku elektronicznym.

8. Nagrania przechowywane są przez administratora przez okres 30 dni. Po tym okresie nagrania kasowane są automatycznie.

9. Administrator prowadzi rejestr udostępniania nagrań z monitoringu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu .

§ 6

1. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma jedynie administrator obiektu.

2. Obowiązujące zasady wykorzystania monitoringu wchodzą w życie z dniem .25.05.2018r.

Telefony alarmowe:

Administrator obiektu: 696045876

997, 112 – Policja - numer alarmowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu monitoringu wizyjnego obiektu położonego w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 155

 

Rejestr Udostępnionych Nagrań z Monitoringu Wizyjnego obiektu położonego w Białymstoku przy ul Ciołkowskiewgo 155

Lp

Dane wnioskodawcy

Data wpływu wniosku

Przedmiot wniosku

Osoba upoważnioona do rozpatrzenia wniosku

Sposób rozpatrzenia wniosku

Data przekazania nośnika wnioskodawcy

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu monitoringu wizyjnego obiektu położonego w Białymstoku przy ul.Ciołkowskiego 155

UPOWAŻNIENIE

do dostępu do pomieszczenia, w którym znajduje się rejestrator

dostępu do danych osobowych w postaci nagrań z monitoringu wizyjnego oraz

rozpatrzenia wniosku o dostęp do danych z monitoringu wizyjnego

Działając jako Administrator danych osobowych w postaci nagrań z wizji kamer systemu monitoringu obiektu położonego w Białymstoku, ul Ciołkowskiego 155, niniejszym upoważniam naszego pracownika ............................................ do:

- dostępu do pomieszczenia, w którym znajduje się rejestrator

- dostępu do danych osobowych w postaci nagrań z monitoringu wizyjnego oraz

- rozpatrywania wniosków o dostęp do danych z monitoringu wizyjnego

w celach związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych na stanowisku

 

Jednocześnie informuję, że jest Pan(i) zobowiązany (a) do zachowania w tajemnicy uzyskanych informacji dotyczących ww. danych osobowych. Obowiązek istnieje również po ustaniu stosunku służbowego.

Powrót
Wyszukiwanie
Szukana fraza:
Przedział cenowy:
do
Język
Polski Angielski Niemiecki Rosyjski
Logowanie
Koszyk
... jest pusty
Nowości
Zobacz wszystkie
Nowości
Figaro 1,0

Ceny dostępne
po zalogowaniu
Kto jest online
Obecnie w sklepie jest
 2 Gości
 online.
  18 październik 2019     5153514 wywołań od 26 wrzesień 2010  
Copyright © 2010 oscGold